Talentia.fi

Hyvä käytäntö -palkitut


Hyvä käytäntö -palkinto on jaettu 11 kertaa. Palkinnon ovat saaneet:

2018: Kaikukortti-toimintamalli: Kulttuuria kaikille -palvelu.

2017: Lastensuojelun ensiarvioinnin ja päivystyksen malli Ahma. Espoon keskuksen lastensuojelu.

2016: SISUKAS - monialainen tukimalli sijoitettujen lasten koulunkäyntiin. Pesäpuu ry.

2014: Suvanto-ryhmä. Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto ry.

2013: KiipIt-projekti - jalkautuva ja kiinnipitävä nivelvaihetyö päihdekuntoutujan rinnalla. Kirkkopalvelut ry/Kehittämiskeskus Tyynelä.

2012: eFamily Coach - mobiiliavusteinen perheiden ja nuorten tukemisen työskentelymalli. Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto.

2011: Nuorten vertaisvalistusohjelma Skarppi. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus ja Kalliolan Nuoret ry.

2010: Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hanke. Kriminaalihuollon tukisäätiö.

2009: Neuvolan perhetyö - varhaista tukea perheille. Jyväskylän kaupunki. SEKÄ

Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -yhteistyömallilla tukea nuorille miehille. Helsingin kaupunki.

2008: Serveri - Sosiaalisen kuntoutuksen mallintaminen. Vaasan kaupunki, psykososiaaliset palvelut.

2007: Lapsilähtöisen kriisityön kehittämishanke Perhe Villa. Kotkan perheneuvola ja Tukikeskus Villa Jensen.